Hoppa till huvudinnehåll
Sjöar

Resultat från badvattenprover

De senaste resultaten från våra badvattenprover vid Yngarenbadet, Sparreholmsbadet och Skebokvarnsbadet: Tjänligt med anmärkning.

De första proverna från Eurofins visar att badvattnet är ”Tjänligt med anmärkning”. Kommunen vill betona att vi ännu inte har mottagit den fullständiga rapporten, men att det är viktigt att hålla er informerade om den nuvarande statusen.

”Tjänligt med anmärkning” betyder att halten av bakterier i provet är något högre än normalt. Trots detta bedöms det som säkert att bada i vattnet och det anses inte utgöra någon direkt hälsorisk. Vi tar detta på allvar och kommer att följa upp för att förstå varför halten är förhöjd.

Vi uppdaterar informationen på webben.

Arkiv