Hoppa till huvudinnehåll

Revisionsrapport IT

I november 2017 beställde Flens kommuns revisorer en granskning rörande kommunens IT-säkerhet. Resultatet är redovisat i en rapport som nu är färdigställd.

Granskningen, som har utförts av PwC, bekräftar att Flens kommun brister i IT-säkerhet.

– Jag ser alltid allvarligt på brister inom IT-säkerhet.  Det blir en prioriterad fråga för oss att genomföra de åtgärder som krävs. Vi kommer nu att gå igenom rapporten grundligt och se vilka kvarvarande åtgärder vi måste vidta säger Håkan Bergsten, kommunchef.

Dialogen med PwC har pågått kontinuerligt och en del åtgärder är redan vidtagna.

Arkiv