Hoppa till huvudinnehåll

Romernas nationaldag 8 april

Den 8 april uppmärksammar Flens kommun Romernas nationaldag. Utanför stadshuset hissas då den Romska flaggan. Romerna tillhör en av fem nationella minoriteter och flaggningen är en del av kommunens arbete med att synliggöra dessa.

Kommunfullmäktige i Flens kommun har beslutat att Sveriges nationella minoriteter ska uppmärksammas genom flaggning vid Stadshuset i Flen från 2022. Flaggning ska göras för de fyra nationella minoriteter som har en fastställd dag och en officiell flagga. Följande datum hissas flaggan för en nationell minoritet:

  • 6 februari – Samefolkets dag
  • 24 februari – Sverigefinnarnas dag
  • 8 april – Romernas nationaldag
  • 15 juli – Tornedalingarnas dag

I dagsläget har den femte nationella minoriteten – judarna – inte någon fastställd officiell dag eller någon gemensam officiell flagga i Sverige.

Romernas nationaldag

Romernas nationaldag firas över världen. Datumet har valts som minne av den första internationella romska kongressen, vilken ägde rum 1971, i London. Vid kongressen formades International Romani Union (IRU). Där enades man om den gemensamma nationaldagen, en gemensam hymn och gemensam flagga.

Den Romska flaggan

Flaggan fastställdes vid den internationella kongressen i London 1971. Färgerna hade antagits redan 1933 i Bukarest, men 1971 lades det röda hjulet till. Blått symboliserar himlen (den andliga världen) och grönt symboliserar jorden. Med hjulet understryks romernas historiska koppling till Indien. Hjulet symboliserar både vandringen från Indien och romernas framåtskridande.

Romska flaggan

Källa: https://www.varldensflaggor.se/bilder/original/romska-flaggan.png

Textkällor

https://www.minoritet.se/1341

Arkiv