Hoppa till huvudinnehåll
Foto: Tyréns

Runda banken kan få nya grannar

Det går framåt med planeringen av kvarteret Degeln mitt i centrala Flen.

Sofielunds Fastigheter, som sedan tidigare äger runt 250 hyreslägenheter i Flen och Malmköping, har tecknat markanvisningsavtal med Flens kommun för de obebyggda tomterna i kvarteret Degeln.

Avsikten är att ett köpeavtal ska tecknas kring halvårsskiftet samtidigt som handlingar för bygglovsansökan presenteras.

Sofielund planerar att bygga drygt 100 lägenheter och butikslokaler i husen mot Södra
Kungsgatan. Den totala investeringen uppskattas till cirka 200 miljoner kronor. Byggnadsarbetena kommer att ske i flera etapper med början mot Södra Kungsgatan och byggstart är beräknad till första halvåret 2019.

Kort historik
I kvarteret ligger en av Flens mest kända byggnader, Runda banken. Där den idag står fanns det på slutet av 1800-talet en stor isdös för Flens mejeris verksamhet. Mejeriet flyttade senare till lokaler vid Drottninggatan och därefter byggdes bankhuset.

På fastigheten Degeln 2 låg tidigare en villa och ett flerbostadshus men de byggnaderna revs på 1960- och 1970-talen. Det gamla snickeriet i samma kvarter hade länge stått som en ödetomt innan det revs i årsskiftet 2017/2018.

Arkiv