Hoppa till huvudinnehåll
Träd i skogen

Så kommer angrepp av granbarkborre hanteras

Samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun har fattat beslut om att skog som drabbats av angrepp av granbarkborre ska kunna avverkas. Omfattningen är ännu inte klarlagd.

Granbarkborren är en skadeinsekt som tar död på framförallt äldre granskog. Beslutet som har tagits möjliggör eventuella avverkningsåtgärder men omfattningen av dessa åtgärder är ännu inte klarlagd.

Jag vill understryka att det inte finns någon anledning till panik. Jag har förstått att boende i området är angelägna om att skogen fortfarande ska ha ett rekreationsvärde och att både skogen och sjön, samt möjligen vissa påträffade djur- och växtarter i området kan föranleda att vi funderar extra noga på vad som måste göras, vad vi inte behöver göra och hur vi gör det vi måste på skonsammast möjliga sätt, säger Björn Rabenius, förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Då det finns oro både från de boende, företrädare från Naturskyddsföreningen och andra intressenter kommer kommunen, Skogsstyrelsen, Mellanskog, Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen att genomföra ett möte i mitten av augusti som handlar om hur vi tillsammans ska hantera problemet.

Hanteringen ska vara baserad på sakkunskap och miljöhänsyn

Utgångspunkten för hur vi hanterar problemet med angreppet av granbarkborren ska vara baserad på sakkunskap och miljöhänsyn. Syftet med en eventuell avverkning har inte med ekonomisk vinning för kommunen eller dess avtalsparter att göra.

Flens kommun kommer efter mötet i augusti att så tydligt som möjligt kommunicera ut vad som måste göras, på vilka grunder det ska göras och i vilken omfattning. Inom ramen för vad som är möjligt kommer fokus att vara på att bevara natur- och rekreationsvärden och att ta största möjliga miljöhänsyn.

Har du frågor? Kontakta Björn Rabenius, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen, bjorn.rabenius@flen.se, 0157 – 43 02 60

Arkiv