Hoppa till huvudinnehåll
Samernas flagga hissad i flaggstång

Samefolkets dag den 6/2

Den 6 februari uppmärksammar Flens kommun samernas nationaldag. Utanför stadshuset hissas då den samiska flaggan. Samerna tillhör en av fem nationella minoriteter och flaggningen är en del av kommunens arbete med att synliggöra dessa.

Kommunfullmäktige i Flens kommun har beslutat att Sveriges nationella minoriteter ska uppmärksammas genom flaggning vid Stadshuset i Flen från 2022. Flaggning ska göras för de fyra nationella minoriteter som har en fastställd dag och en officiell flagga. Följande datum hissas flaggan för en nationell minoritet:

  • 6 februari – Samefolkets dag
  • 24 februari – Sverigefinnarnas dag
  • 8 april – Romernas nationaldag
  • 15 juli – Tornedalingarnas dag

I dagsläget har den femte nationella minoriteten – judarna – inte någon fastställd officiell dag eller någon gemensam officiell flagga i Sverige.

Samefolkets dag 6 februari

Samefolkets dag har firats sedan 1993 då Förenta nationernas (FN) internationella urbefolkningsår inleddes i Jokkmokk. Datumet den 6 februari har valts för att återknyta till det första samiska landsmötet som hölls den 6 februari 1917 i Trondheim, Norge. Vid landsmötet samlades samer från olika länder för att uppmärksamma gemensamma frågor. Nationaldagen firas över hela Sápmi, samernas land.  Sápmi omfattar delar av norra Norge, Sverige, Finland och nordvästra Ryssland. Begreppet Sápmi innefattar både det samiska folket och det geografiska området.

Den samiska flaggan

Den samiska flaggan godkändes 1986 vid en konferens i Åre. Den är gemensam för alla samer och har formgivits av Astrid Båhl. Cirkeln symboliserar både solen och månen där solringen är röd och månringen är blå. Färgerna i flaggan återknyter till färgerna i den traditionella samiska dräkten.

Samiska flaggan

Källa: varldensflaggor.se/bilder/original/samiska-flaggan.png

Textkällor

https://www.samer.se/

Arkiv