Hoppa till huvudinnehåll
Politiker på rad vid kommunfullmäktige

Sammandrag från Kommunfullmäktige 24 augusti

Vid torsdagskvällens sammanträde antogs en näringslivsstrategi för Flens kommun, en strategi som uttrycker Flens kommuns vilja och ambitioner att i samverkan med samhällets aktörer utveckla företagsklimatet och skapa goda förutsättningar för fler arbetstillfällen och ett hållbart näringsliv.

Kommunfullmäktige antog även en kulturplan för Flens kommun. En kulturplan ska vara ett styrande dokument för hela kommunens arbete med de kulturpolitiska frågorna och ett underlag för resursfördelning och verksamhetsplanering. Syftet är att stärka kulturens roll i hela kommunen, såväl geografiskt som organisatoriskt.

Den 31 augusti  justeras dagens protokoll, därefter kan ni läsa mer om vad som hände vid kommunfullmäktiges sammanträde under Kallelser & protokoll.

Arkiv