Hoppa till huvudinnehåll
Stadshuset med den nyuppsatta skylten av Sörmlads hjärta.

Sammandrag från kommunfullmäktige

Många ärenden avhandlades under kommunfullmäktiges sammanträde i Skjortan den 26 januari. Här kan du läsa ett sammandrag om vad som beslutades.

Mötet inleddes med ett medborgarförslag från Klas Ljungholm om uppsökande missbrukarvård.

– Kommunens arbete, till exempel genom Nova, är jättebra. Men det behövs ett mer uppsökande arbete, att man söker upp missbrukarna mer aktivt, frågar hur de mår, erbjuder dem mat och hjälp. Vi som arbetar frivilligt med detta skulle behöva en avlönad tjänst som utför mer uppsökande arbete, säger Klas Ljungholm.
Kommunfullmäktige beslutade att socialnämnden ska undersöka möjligheterna att samverka med andra parter.

Då ett samarbete med Studiefrämjandet har inletts om att skapa ett musikrum för elever på aktivitetshuset Skjortan, beslutade Kommunfullmäktige att inte inrätta även ett kommunalt drivet musikrum.

Kvällen fortsatte sedan med en lång diskussion kring beslutet att ge rätt att bedriva Ekbackens enskilda förskola i Sparreholm.

– För mig som ordförande i Barn-, utbildning- och kulturnämnden och för Centerpartiet är det självklart att godkänna rätten att bedriva friförskola i Sparreholm. En förskola skapar förutsättningar för att också bedriva skola på orten, sade Roger Tiefensee (C).
– Vi yrkar avslag, med anledning av att det redan finns en fungerande förskola i Sparreholm. Samtidigt förstår vi att slaget är förlorat. Låt oss lägga diskussionerna kring skolstrukturen bakom oss efter det här så att beslutet vi fattar ikväll kommer att leda till en fungerande skolgång för våra barn, sade Jan-Erik Larsson (S).
Kommunfullmäktige gick sedan till beslut att ge bifall till förslaget, trots att majoritetens partier hade meningsskiljaktigheter.

Du kan läsa mer om ovanstående och övriga ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde i protokollet. Det publiceras här under Kallelser och protokoll efter att protokollet justerats. Du kan även se webbsändningen i efterhand.

Arkiv