Hoppa till huvudinnehåll
Sjö med näckrosblad.

KF i korthet

Här kan du läsa ett sammandrag om vad kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 30 mars 2017.

Kommunfullmäktige beslutade bland annat att göra en social investering för hälsosamt åldrande i Flens kommun i samarbete med Landstinget Sörmland. Under två år ska man driva projektet ”Fler friska år i Flen”, vilket är en del i landstingets större projekt för hälsosamt åldrande, där Flen fungerar som pilotkommun.

Man fattade också beslut om att finansiera genomförandet av projektet Unga världsorkestern, som vänder sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Intresset för Unga världsorkestern, som startades upp i augusti 2016, har varit stort även bland de som normalt sett inte kommer i kontakt med Kulturskolans verksamhet.

Under kvällen ställdes och besvarades också ett antal interpellationer gällande bland annat arbetslösheten i Flen, planerade förskolemiljöer samt brandsäkerheten i skolbyggnader.

Du kan läsa mer om ovanstående och övriga ärenden i protokollet som ska justeras den 27 april. Protokollet publiceras här under Kallelser och protokoll. Du kan även se webbsändningen i efterhand .

Webbsändning

Arkiv