Hoppa till huvudinnehåll

Sammandrag från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2018 i korthet.

Kommunfullmäktiges sammanträde börjar med att kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Larsson (S) redovisar kommunstyrelsens nämndplan och måluppfyllelse.

Nedan följer några av de ärenden som kommunfullmäktige hade att fatta beslut i:

Svar på motioner om antalet mandat i kommunfullmäktige från Göte Nilsson (SD) och Per Grönlund (-).

Sverigedemokraterna vill minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 45 till 31. På kommunfullmäktiges sammanträde föreslår centerpartiet och kristdemokraterna  att antalet ledamöter minskas från 45 till 39 ledamöter. Vänsterpartiet föreslår att antalet ledamöter ska vara oförändrat under nästa mandatperiod. Socialdemokraterna föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. Beslutet innebär att antalet ledamöter i  kommunfullmäktige kommer att vara 45 även under nästa mandatperiod.

Svar på motion om principbeslut kring livsmedel i offentliga kök från Jonathan Bejefalk (L) och Berit Hyllbrant (L).

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att reglering kring vad som gäller vid inköp, upphandling och måltidstjänster redan finns i ”Policy för inköp och upphandling för Flens kommun” samt i ”Flens kommuns Kostpolicy”, vilket innebär att något särskilt principbeslut kring livsmedel i offentliga kök inte behövs.

Revidering av taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun enligt nya avgiftsnivåer för maxtaxa.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till revidering av taxa samt kö- och avgiftsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Flens kommun (2001:9-710) De nya avgifterna ska gälla från och med 2018-04-01

Upplåtelse av tomträtt till Malmköpings camping. 

Kommunfullmäktige beslutar att till Malmköpings Bad & Camping och Fastighetsservice AB, med tomträtt upplåta fastigheterna Malmköping 2:12 och 2:13 enligt förslag till Tomträttskontrakt, avtal om villkorad avgäldssubvention samt justerat avtal om villkorad avgäldssubvention avseende tomträtten till fastigheten Malmköping 2:110.

Val av ordförande i kommunstyrelsen tillika kommunalråd från och med 2018-03-01 efter Jan-Erik Larsson (S).

Kommunfullmäktige beslutar att välja Anders Berglöv (S) till ordförande i kommunstyrelsen tillika kommunalråd från och med 2018-03-01 efter Jan-Erik Larsson (S)

Om du vill läsa mer om vad som hände under kommunfullmäktiges sammanträde så justeras protokollet den 27 februari 2018 och publiceras under kallelser och protokoll.

Arkiv