Hoppa till huvudinnehåll

Sammanfattning av kommunfullmäktige

Under torsdagskvällen (23/11) sammanträdde kommunfullmäktige i Skjortan. Här kan du läsa om något av det som beslutades under kvällen.

Kvällen i Skjortan inleddes av Sörmlandsidrotten som berättade om sin verksamhet i Sörmland. En av deras främsta utvecklingsområden är att göra sporten mer jämställd.

Även paraplyorganisationen Folkbildning i samverkan var på plats för att berätta om studiecirklarnas arbete, i Sörmland och i Flen.

Polisen i Flen berättade om hur de arbetar med trygghet och samverkan i kommunen. Brotten i Flen har under 2017 minskat med 21 procent, jämfört med samma period under 2016.

Något som fick många i oppositionen att yrka återremiss var kommunstyrelsens förslag om att inte ytterligare undersöka möjligheten till utökning av giltigheten på skolkorten från tre till fyra resor. Diskussionen blev långvarig då åsikterna kring vad reskortet faktiskt ska användas till gick isär. Förslaget om återremiss avslogs dock efter votering och kommunfullmäktige beslutade efter kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutade också om att anta policy för upphandling. Förslaget om att tilldela den nya samlade F-6 skolan namnet Stenhammarskolan samt att ge grundskolebyggnaderna namnet Bildningscentrum Stenhammar antogs också.

Se hela webbsändningen i efterhand

Arkiv