Hoppa till huvudinnehåll
Sommarbild på fastigheten Amazon i Flen med parkering

Samråd för kvarteret Parken – Amazon

I dag, 20 april, startar samrådet för detaljplaneringen av kvarteret Parken. Var med och tyck till!

Inom området finns idag en nedlagd bensinmack, parkeringsplatser samt Amazon, gamla Folkets park.

I överensstämmelse med ”Fördjupad översiktsplan för Flens stad”  som antogs 2014 ser Flens kommun en möjlighet att förtäta staden på fastigheterna som angränsar till Norra Kungsgatan med till exempel bostäder, handel, kontor och andra centrumverksamheter.

Ägaren till Amazon planerar att ändra användningen av fastigheten för att möjliggöra olika former av boende och övernattningsmöjligheter, hotell, mötesplatser och så vidare. Samtidigt undersöker Flens kommun om det går att möjliggöra bostäder i angränsning till Thuleparken.

Planområdet omfattas av fastigheterna Parken 1, 3, 4, och 7, samt en del av fastigheten Orresta 2:152 och ligger i norra delen av centrala Flen.

Tyck till!

Samråd pågår 20 april – 18 maj 2018. Eventuella synpunkter ska vara inkomna skriftligt senast 18 maj till:

Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
642 81 FLEN

eller samhallsbyggnad@flen.se

Intresserade är välkomna på samrådsmöte 8 maj

Samrådsmöte kommer hållas 8 maj kl 18:30 i stadshuset i Flen. Alla är välkomna att delta.

Dokumentation

Samrådshandlingar och dokumentation hittar du här

Arkiv