Hoppa till huvudinnehåll

Skärpt eldningsförbud

Utifrån rådande väderlek och prognoser har Flens Räddningstjänst i samråd med kollegor i regionen bestämt att införa skärpt eldningsförbud inom Flens kommuns geografiska område.

Förbudet gäller från och med måndag 12/6 klockan 14.00.

Skärpt eldningsförbud innebär alltså att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Förbudet gäller även fasta grillplatser och pyroteknik. Det är dock fortfarande tillåtet att laga mat på friluftskök i naturen och att grilla på egen tomt om det inte finns risk för brandspridning.

När brandrisken är extremt hög i skog och mark kan Länsstyrelsen fatta beslut om skärpt eldningsförbud. Beslutet fattas i samråd med länets räddningstjänster och utifrån prognosunderlag från SMHI. Det skärpta förbudet kan vara begränsat till enskilda kommuner eller län, så det är viktigt att du tar reda på vad som gäller där du befinner dig.

Det skärpta eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att grilla och elda fasta bränslen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) i naturen. Förbudet omfattar även fasta grillplatser och pyroteknik.

Det är trots det skärpta eldningsförbudet tillåtet att laga mat på friluftskök/gaskök/stormkök som drivs av gas eller vätska om det kan göras utan risk för brandspridning till skog och mark. Det är även tillåtet att grilla på egen tomt och på bostadsföreningens gård, om föreningen tillåter det och under förutsättning att det inte finns risk för brandspridning. Den som grillar måste vara mycket försiktig och säkerställa att anordningen är utformad så att det inte finns risk för att eld, glöd eller gnistor sprids. En grill som drivs av fasta bränslen bör till exempel stå på egna ben (upphöjd från marken), på ett brandfast underlag och på säkert avstånd från lättantändlig vegetation.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Läs mer här

Arkiv