Hoppa till huvudinnehåll
en tecknad bild av ett provrör med texten Covid-19

Skärpta råd i Sörmlands län

Folkhälsomyndigheten har beslutat att skärpa allmänna råd för Sörmlands län.

Från den 5 november till och med den 26 november uppmanas alla som vistas i Södermanlands län att:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser. Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att besökare och anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.

Beslutet kan förlängas.

Särskilda restriktioner

Maxgränsen om 300 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar övergår till en gräns om 50 personer till 26 november 2020.

Information om åtgärder som Flens kommun tar utefter dessa råd kommer publiceras inom kort. 

 

Stricter guidelines

From 5 november until 26 November, everyone in Södermanland County are urged to:

  • Refrain from visits to indoor environments such as shops, shopping centres, museums, libraries, swimming pools and gyms. Necessary visits to grocery stores and pharmacies are allowed.
  • Refrain from participating in gatherings such as meetings, concerts, performances, sports training, matches and competitions. However, this does not apply to sports training for children and young people born in 2005 or later.
  • If possible, physical contact with people other than those with whom you live should be avoided. This means, among other things, to refrain from arranging or attending parties and similar social gatherings.

Necessary close contact is allowed, for example during healthcare visits and medical examinations. However, anyone with possible Covid-19 symptoms should avoid any close contact with other people.

The decision also includes stricter general advice for businesses such as shops, shopping centres and sports facilities as well as workplaces. Business owners and employers should take action to ensure that visitors and employees are able to follow the general guidelines in the event of a local outbreak of Covid-19.

The stricter advice may be extended.

Special restrictions

There will be a 50-person limit at public gatherings and events until 26 November.

 

Information om Coronaviruset

Arkiv