Hoppa till huvudinnehåll
personal häller upp öl på fat.

Skärpta regler för serveringsställen

Under våren gäller skärpta regler för serveringsställen.

De skärpta reglerna gäller från och med den 1 mars 2021 och innebär att serveringsställen ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och klockan 05.00.

Serveringsstället får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället, dvs. avhämtning/takeaway.

För att bestämmelsen om utrymning ska kunna upprätthållas fordras att, tiden för servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdryck liknande preparat, ska avslutas senast kl. 20.00. Serveringsstället ska därefter utrymmas och stängas senast kl. 20.30.

Serveringsstället får dock hållas öppet för försäljning av mat och dryck genom take away och hemleveranser. För de serveringsställen som har serveringstillstånd för alkohol (drycker eller preparat) ska serveringsstället enligt 8 kap. 19 § 3 st. alkohollagen (2010:1622) vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

Dessa regler gäller i första hand till 11 april 2021. Folkhälsomyndigheten kan fatta beslut om att förlänga dessa.

Arkiv