Hoppa till huvudinnehåll
Granskog angripen av granbarkborrar

Skogsavverkning Brogetorp avslutad

I början av april avslutade Mellanskog de åtgärder som skulle utföras i Brogetorpsområdet.

Åtgärderna är utförda enligt det samråd som Skogsstyrelsen gjort och enligt de direktiv angående trädsäkring av stigar som Länsstyrelsen angett i det samrådet.
Framåt kommer bevakning utföras på nya angrepp och eventell upphuggning av dessa träd.

Läs om hela förloppet samt bakgrunden kring angreppet från granbarkborrar på denna sida:

Granbarkborrens angrepp

Arkiv