Hoppa till huvudinnehåll
Skolbuss med skylt och text

Skolskjutsar och covid-19/corona

Förändringar i Flens kommuns skolskjutsar med anledning av covid-19/corona. Utökat antal bilar och större bussar.

Detta gäller för kommunens skolskjutsturer från och med 14 april 2020:

Med anledning av rådande situation med covid-19 smittan (Corona) har Folkhälsomyndigheten informerat i föreskriften och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta om att begränsa antalet passagerare per fordon inom kollektivtrafik. Därför har Flens kommun bestämt att utöka hygienavståndet mellan elever i våra skolskjutsar (TaxiSverige).

Detta kommer att göras med ett utökat antal fordon som hanterar skolskjutsen för grundskola och särskola i Flens kommun.

På morgonen kommer de ordinarie fordonen stöttas upp av ytterligare ett fordon som följer efter ordinarie på samma tur. Eleverna kommer att placeras i respektive fordon av ordinarie förare.

Detta gör vi för att era barn ska känna trygghet i att ordinarie fordon och förare finns på plats, men man kanske får åka med ett annat fordon till skolan.

Turerna från skolan kommer att organiseras på samma sätt som morgonturerna i de fall det är många elever i samma tur.

De bussar vi använder i våra turer, som har  22 sittplatser idag, kommer att bytas ut till större fordon för att få samma effekt med hygienavstånd, men med  minsta möjliga miljöpåverkan.

Arkiv