Hoppa till huvudinnehåll

Smittskyddsåtgärder återinförs

Från och med 1 december ska den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att undvika spridning av covid-19.

Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att arrangörer följer dessa bestämmelser.

För att minska risken för en ökad smittspridning återinförs smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Folkhälsomyndigheten har även meddelat allmänna råd för handelsplatser, marknader och för fritids- och kulturverksamheter, som avser att undvika trängsel bland kunder, besökare och deltagare.

De nya reglerna innebär att alla som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska verka för att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sätt så att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Beroende på deltagarantalet och om sammankomsten eller tillställningen är inom- eller utomhus ställs olika krav på smittskyddsåtgärder som anordnaren behöver vidta.

Läs hela nyheten på Länsstyrelsen hemsida.

Arkiv