Hoppa till huvudinnehåll

Snöröjning och vädersituation

Just nu pågår snöröjningen för fullt i Flens kommuns olika orter. Kommunen röjer med sammanlagt 16 ekipage plus handskottare.

Gator och vägar röjs i prioriteringsordning där kollektivtrafikgator, gång- och cykelvägar till målpunkter (skolor, kollektivtrafik, vårdcentraler m.m) samt industrigator har första prioritet. Därefter matargator in i bostadsområden och sist så kallade villagator. När det kommer så mycket tung snö som det gjort de senaste dygnen ligger prioriteringen på att öppna gator och när det är klart kommer utförarna tillbaka och tar reda på högar, röjer längs kanter och flyttar snön. Vi hoppas kunna påbörja efterarbetet under dagen idag och fortsätter i morgon. Beroende på hur vädret ser ut framöver kan städningen komma att fortsätta veckan ut.  På grund av detta arbete kommer kommunen förmodligen inte att hinna få all belysning på plats inför första advent eftersom det är samma maskiner som används för att montera granar och belysning som används för snöröjning. Vi prioriterar snön och jobbar på att få upp belysningen så snart vi är klara med snöröjningen.

Arkiv