Hoppa till huvudinnehåll

Idrottsstipendiat Sara Li Vestberg, Finnstorps Ridklubb på Flens Idrottsgala 2018

Sök Flens kommuns stipendier

Före 1 november kan man ansöka eller nominera personer till Flens kommuns stipendier.

Kulturstipendium
Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser inom samhällslivets alla områden. Kan utdelas till en person som är bosatt och verksam i Flens kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen. Vid utdelning av detta stipendium kan person som verkar för det mångkulturella samhället och som redan gjort uppmärksammade insatser komma i fråga.

Idrottsstipendium
Idrottsstipendiet är avsett att utdelas till idrottsutövare som gjort en idrottsprestation utöver det vanliga. Utdelas till en person som är bosatt och verksam i Flens kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen eller till lag med verksamhet i kommunen.

Ledarstipendium
Ledarstipendiet är avsett för utbildning eller vidareutveckling till gagn för föreningsverksamheten inom Flens kommun. Utdelas till person som är verksam i förening i Flens kommun. Särskilt beaktas insatsernas varaktighet, omfattning och ideella natur.

Ung ledare stipendium
Stipendiet tilldelas person som uppträtt med vett och etikett och som är en god förebild för barn och ungdomar genom ledarinsatser inom Flens kommun. Stipendiet tilldelas en person som är verksam i bidragsberättigad förening i Flens kommun och som inte uppnått högre ålder än 25 år under det år stipendiet utdelas.

Läs mer HÄR

Arkiv