Hoppa till huvudinnehåll
Sjukgymnast hjälper manlig patient som håller hantlar och sitter på en gymboll.

Stängning av verksamhet dagrehabilitering

Verksamheten har varit stängd sedan i våras med anledning av Covid-19 och kommer inte återupptas.

Dagrehabilitering som idag bedrivs av Flens kommun får enligt kommunallagen inte bedrivas i kommunal regi eftersom att ansvaret att erbjuda rehabilitering åvilar regionen enligt 8 kap. 7 § 1 p. hälso- och sjukvårdslagen. Mot bakgrund av detta faller inte verksamheten inom det kommunala uppdraget. Därigenom beslutar Socialnämnden att lägga ner dagrehabiliteringen som Flens kommun bedriver.

Den personal som idag är anställda på dagrehabiliteringen kommer att erbjudas andra tjänster inom kommunen.

Arkiv