Hoppa till huvudinnehåll
Kvinna står på huk och kramar om två barn. Det yngre barnet står framför henne och det äldre barnet står i profil och ler mot kvinnan. Det är vinter och snö på backen.

Stödfamilj åt barn med funktionsnedsättning

Vill du bli stödfamilj åt ett barn med funktionsnedsättning? Då har du möjlighet att berika både ett barns liv och ditt eget.

Som stödfamilj blir du en resurs för barnet och dess familj. Orsaken till att ett barn behöver en extra familj varierar – det kan till exempel handla om att barnet behöver miljöombyte eller att föräldrarna behöver avlastning.

Som kontaktfamilj är du en ”vanlig” familj som tar emot ett barn med funktionsnedsättning i ditt hem. Funktionsnedsättningen kan vara fysisk, psykisk och/eller kognitiv. Uppdraget innebär att du tar emot barn en eller flera helger i månaden. Om möjlighet och behov finns kan uppdraget även omfatta att barnet bor hos dig under något kortare lov eller en sommarvecka.

Att få kontaktfamilj är en frivillig insats. Barnets vårdnadshavare och familjens situation ska mötas med respekt. Du ska kunna samarbeta med barnets förälder och vara ett stöd samt avlastning.

Vem kan bli stödfamilj?

Det finns inga krav på särskilda kvalifikationer för att bli stödfamilj men du bör ha en stabil livssituation samt tid, tålamod och intresse av att ta emot ett barn med speciella behov. Du ska ge barnet en trygg miljö och ha en stark vilja att skapa en varaktig relation till barnet och dess familj.

Vi ser erfarenhet kring olika funktionsnedsättningar som meriterande.

När vi fått in din intresseanmälan kontaktar vi dig. Vidare görs en utredning om din familj för att se om uppdraget är lämpligt för er, och för att kunna matcha din familj med ett barn som behöver stödfamilj. Utredningen innebär hembesök med intervju samt utdrag från polisregistret.

Ersättning

Som stödfamilj får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Arvodet är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina kostnader för barnet, till exempel mat och andra faktiska utgifter. Flens kommun utgår från SKR’s rekommendationer om ersättning.

Kontakt

Christer Trybom, enhetschef
0157-430830
christer.trybom@flen.se

Arkiv