Hoppa till huvudinnehåll
möbler på uteservering

Stödpaket till lokalt näringsliv

Med anledning av den pågående pandemin har kommunfullmäktige beslutat om ett stödpaket för företagare i Flens kommun.

Läs mer och gör din ansökan på denna sida:

Företagarstöd i coronavirusets spår

  • Näringslivskontoret får i uppdrag att stötta företag i kommunen att söka de statliga stöd som ges till näringslivet. Gäller även hyresrabatten för vissa utsatta branscher.
  • Restauranger kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan) och ha öppet fram till 2021-09-30. Möjlighet till större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar – till och med 2021-09-30.
  • Underlätta för butiker som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet på gatan – gäller fram till 2021-09-30.
  • Betalningsanstånd vid förfrågan, om företagets omsättning minskat mer än 40 procent på grund av restriktionerna till följd av Covid-19 pandemin, på markarrenden och hyror i kommunägda och av Flens kommunfastigheter AB eller Flens bostads AB ägda lokaler och anläggningar för företag till och med 2021-09-30.
  • Betalningsanstånd, vid förfrågan, om företagets omsättning minskat mer än 40 procent på grund av restriktionerna till följd av Covid-19 pandemin, på tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen samt tobakslagen och övriga taxor inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde för företag till och med 2021-09-30.
  • Återbetalning av tillsynsavgift för livsmedelskontroll, vid förfrågan avseende caféer, pizzerior etcetera, gäller från augusti 2020 till juni 2021, om företagets omsättning minskat mer än 40 procent på grund av restriktionerna till följd av Covid-19 pandemin.
  • Inte ta ut tillsynsavgiften enligt alkohollagen 2021 för de som har serveringstillstånd.
  • Ingen kostnad tas ut för cateringtillstånd av alkohol från 1 december 2020 till och med 2021-09-30.
  • Korta ner betaltider till kommunens leverantörer genom skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så sätt bidra till att stärka företagens likviditet till och med 2021-09-30.

Arkiv