Hoppa till huvudinnehåll
Illustrationsbild över området Gårdsjö Strand med vy från Gårdsjön

Stort kliv för exploatering Gårdsjö strand

I går, måndag 12 september, skedde överlåtandet av bolaget Gårdsjö Strand Flen Exploatering AB från Flens kommun till Sveafastigheter.

Köpet innebär att det storskaliga projektet, som är en nyckelfaktor i Flens fortsatta exploatering och utveckling, tar ett stort steg framåt.

Ett detaljplansområde, som förutom ett äldreboende möjliggör för 200 bostäder på tomten där Söderskolan tidigare låg, finns paketerat i bolaget. Nästa steg i processen blir att Sveafastigheter lämnar in en bygglovsansökan för äldreboendet vilket kommer att ske i närtid. Därefter väntas bygglovsansökan även för bostadsområdet.

Att få igång bostadsbyggandet i tätorten, inte minst av en rikstäckande aktör som Sveafastigheter, ses som absolut livsviktigt för Flens framtid. Förhoppningen är att detta kan skapa intresse även från andra intressenter som ser samma spännande möjligheter i Flen som Sveafastigheter har gjort.

Grunden i den nya detaljplanen har tagits fram i samarbete med Sveafastigheter sedan det stod klart att företaget vann markanvisningstävlingen. Planen är baserad på deras vinnande bidrag och kommunens representanter har framfört kommunens önskan och tankar för området. Detta goda samarbete har lett fram till en detaljplan som ger rätt förutsättningar för Gårdsjö strand och för hela Flens framtid.

Fr v: Per-Arne Hermansson vd FKAB, Victor Mandel, vd Sveafastigheter, Suzan Amin projektchef Sveafastigheter och Jan-Åke Henriksson, projektansvarig.

Fr v: Per-Arne Hermansson vd FKAB, Victor Mandel, vd Sveafastigheter, Suzan Amin projektchef Sveafastigheter och Jan-Åke Henriksson, projektansvarig
Foto: Sveafastigheter

Arkiv