Hoppa till huvudinnehåll

Svår framkomlighet

Tisdag 11/4 kommer Vattenfall utföra arbete från transformatorstationen på Vasagatan till parkeringen på Sveavägen.

Tisdag 11/4 kommer Vattenfall utföra arbete från transformatorstationen på Vasagatan till parkeringen på Sveavägen. Arbetet kommer ske i fyra etapper och framkomligheten kommer under vissa delar vara begränsad men framkomlig.

Schaktning kommer ske i huvudsak på gång och cykelbana.

Korsningen Vasagatan/Sveavägen kommer att vara avstängd under en period nattetid. Det kommer skyltas om så att du kan komma fram en annan väg.

Arbetet pågår alltså mellan Tisdag 11/4 till Fredag 14/4.

Arkiv