Hoppa till huvudinnehåll

Sverigefinnarnas dag 24 februari

Den 24 februari uppmärksammar vi Sverigefinnarnas dag genom att hissa den sverigefinska flaggan. Sverigefinnarna tillhör en av fem nationella minoriteter och flaggningen är en del av kommunens arbete med att synliggöra dessa.

Kommunfullmäktige i Flens kommun har beslutat att Sveriges nationella minoriteter ska uppmärksammas genom flaggning vid Stadshuset i Flen från 2022. Flaggning ska göras för de fyra nationella minoriteter som har en fastställd dag och en officiell flagga. Följande datum hissas flaggan för en nationell minoritet:

  • 6 februari – Samefolkets dag
  • 24 februari – Sverigefinnarnas dag
  • 8 april – Romernas nationaldag
  • 15 juli – Tornedalingarnas dag

I dagsläget har den femte nationella minoriteten – judarna – inte någon fastställd officiell dag eller någon gemensam officiell flagga i Sverige.

Sverigefinnarnas dag

Sverigefinnarna, är den största nationella minoriteten i Sverige. Antalet uppskattas till mer än en halv miljon personer. Sverigefinnarnas dag initierades av sverigefinnar och har firats i omkring tio år. Dagen valdes för som en hedersbetygelse för den finländske folklivsforskaren Carl Axel Gottlund som föddes den 24 februari 1796. Han samlade bland annat fornsånger bland svedjefinnar i Finnmarken i Värmland under 1800-talet.

Finländare har en lång historia i Sverige. Finland införlivades i det svenska riket på 1100-talet och människor har genom århundraden flyttat från Finland till Sverige för att arbeta i gruv- eller skogsnäring i Bergslagen, Falun, Värmland och Norrland. Från 1900-talets mitt och några decennier framåt flyttade hundratusentals finländare till Sverige för att arbeta i industrin.

Den sverigefinska flaggan

Den sverigefinska officiella flaggan skapades av Andreas Ali Jonasson 2014. Flaggan kopplar färg- och formmässigt till både den svenska och den finska flaggan.

Sverigefinnarnas flagga

Källa: minoritet.se

Textkällor

Arkiv