Hoppa till huvudinnehåll
Näringslivschef Mikael Larsson

Tack för alla dessa år Mikael!

Efter många år inom skolan som språklärare och rektor gick Mikael Larsson år 2012 över till tjänsten som Näringslivschef. I juni 2022 arbetar han sin sista dag på Flens kommun innan livet som pensionär börjar.

Den 7 januari 1986 påbörjade Mikael sin resa i Flens kommun. Han började då sin tjänst som lärare i engelska och tyska på Stenhammarskolan. Han hade precis avslutat sin studier som språklärare i Umeå och det var en utmarkerad radie från hemkommunen Gävle som avgjorde den nya bostadsorten Flen. Mikael anlände till Flen dagen före julafton 1985 då han skulle möta upp den dåvarande skolchefen. Utan bostad fick han då hyra ett litet rum i Flen samt vara inneboende hos en gästvänlig herre innan flyttlasset officiellt gick till Flen i februari 1986. Sedan dess har han varit trogen Flen och det är mycket tack vare Flens placering i landet – det är nära till allt.

1999 började Mikael arbeta på BCPW (Bildningscentrum Prins Wilhelm) som språklärare. Han fick då vara med och bygga upp det nya gymnasiet vilket han menar är det han är mest stolt över under dessa 36 år inom Flens kommun. År 2005 gick Mikael över som biträdande rektor för att sedan bli rektor 2008 på gymnasiet och det var även under samma år som han fick möjligheten att bygga grunden till sitt gedigna kontaktnät inom kommunen. Detta genom gymnasiets lärlingsprogram.

2012 valde dåvarande Näringslivschef att gå i pension och Mikael sökte då till sin nuvarande tjänst. Efter tio år som Näringslivschef är det dags för Mikael att göra detsamma.

Det har hänt mycket under dessa tio år. När Mikael tillträdde tillhörde tjänsten den forna utredningsavdelningen, men 2014 bildades den egna avdelning NTS (Näringsliv, turism och service) under kommunledningsförvaltningen. Samma år flyttade folktandvården in i Järnvägshotellet och kort därefter öppnades turistbyrån i samma byggnad. År 2020 renodlades avdelningen till NT och S:et gick över till IT som bildade ITS.

Sedan 2012 upplever Mikael att dialogen mellan kommun och näringsliv har blivit betydligt bättre. Det är en öppnare dialog och det talas med varandra, inte om. Utöver uppbyggnaden av gymnasiet är Mikael bland annat stolt över tillväxtprojektet turismens översiktsplan som turismansvarig var projektledare för – avdelningen har jobbat för och har lyckats bra med att sätta Flen på kartan. Ett gott exempel på det är de senaste besökssiffrorna från Malmköping som uppgick till 180 000 personer under sommarsäsongen 2021.

Mikael menar att det finns både utmaningar och möjligheter framåt. Gårdsjö Strand och Volvo Parts, Blocket 4 är exempel på detta. Dessa satsningar kan generera mycket gott för Flen som tätort och i förlängningen mycket gott för hela kommunen. Med en tydlig viljeriktning kan mycket bra åstadkommas.

Rekryteringsannonsen ligger redan nu ute då Larsson arbetar sin sista dag den 30 juni 2022. Innan dess ska en efterträdare tillsättas och gå parallellt med honom i cirka en månad.

Trots att det är flera månader kvar till att Mikael lämnar över stafettpinnen passar vi på att tacka för alla dessa år!

Arkiv