Hoppa till huvudinnehåll
Tre öppna soptunnor med skräp ovanför

Tänk på var du slänger dina sopor

Har du flyttat ut till ditt fritidshus tidigare än vanligt i år?

Tänk då på att det är du som fastighetsägare som ansvarar för att du har hämtning av hushållsavfall i den omfattning som behövs. Du får under inga omständigheter lämna hushållsavfall i annan abonnents/fastighets avfallskärl.

Kommunen har ingen skyldighet att tillhandahålla kärl för hushållsavfall för allmänheten annat än sopkorgar på allmän plats. De sopkärl som kommunen har uppsatta på lyktstolpar och andra platser är endast till för sådant avfall som uppstår under promenader, fritidssysslor etc och får inte nyttjas för hushållsavfall.

Vid våra återvinningsstationer är det inte heller tillåtet att lämna hushållsavfall eller annat avfall än sådant som utgör förpackningar och som kan sorteras in i respektive container.

Om du behöver ändra i ditt abonnemang för hämtning eller beställa en extra hämtning, kontakta Sörmland Vatten och Avfall AB, 0150-800100.

Arkiv