Hoppa till huvudinnehåll
Lokalen på Drottninggatan i Flen som kallas Skjortan

Taxor och avgifter kan skjutas fram

Kommunfullmäktige fattade på torsdagskvällen beslut som underlättar kommunens möjligheter att stödja det lokala närings- och föreningslivet.

Detta innebär bland annat att nämnderna och Sörmland Vatten & Avfall AB kommer få möjlighet att ge anstånd med betalning eller andra åtgärder som kan hjälpa till i arbetet med att dämpa konsekvenserna av coronaviruset. Helt enkelt att man skjuter fram betaldatumen.

Flens kommun följer utvecklingen framgent, om läget för företag och föreningar som omfattas fortsätter att förvärras ur ett ekonomiskt perspektiv tas en ny ställning till att skjuta på betaldatum ytterligare. Om inte heller detta hjälper äger nämnderna rätten att besluta om att avskriva fakturor i ett enskilt ärende, men detta ska ses som en extraordinär åtgärd.

Det är nio taxor som kan komma att förändras utifrån beslut i nämnd.

  • Renhållningstaxa för Flens kommun
  • Taxa för Flens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
  • Taxa för grävning och återställande av Flens kommuns mark
  • Taxa för plan- och bygglov inklusive mät- och karttaxa
  • Taxa för räddningstjänstens tillsyn och servicearbeten
  • Taxa för sotning och brandskyddskontroll
  • Taxa för tillsyn av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt handel med vissa receptfria läkemedel
  • Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter
  • Taxa och tidsfrister avseende Lagen om skydd mot olyckor

De kommunala bolagen kan också ge anstånd eller förlänga betalningstider för hyran i sina lokaler.

Det har även fattats beslut som möjliggör digitala möten för styrelser och nämnder. Detta för att minska risk för smittspridning samtidigt som beslutsförmågan inte påverkas.

Dessa extrainsatta ärendes beslut gällande omgående, ordinarie ärenden i protokollet justeras onsdag 1/4.

Läs mer på kallelser som protokoll.

Arkiv