Hoppa till huvudinnehåll

Test av VMA-signal

Måndagen den 2 september kl 15.00 testas signalen Viktigt meddelande till Allmänheten (VMA) på de platser som har system för utomhusvarning. 

Syftet med testet är att kontrollera att systemet fungerar. Tekniken testas och de personer som ska aktivera tyfonerna får träna på hur det ska göras. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vill också göra allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Signalen låter under två minuter. Den består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders tystnad mellan. Utöver ljudsignalen informerar även Sveriges Radio om testet vid samma tidpunkt.

Vid en allvarlig händelse
Signalen är ett viktigt hjälpmedel när människor ska varnas och informeras. Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner.
Om du hör signalen på annan tid än testtid, ska du:

  • hålla dig inomhus
  • stänga dörrar och fönster
  • om möjligt, även stänga ventilationen
  • lyssna på Sveriges Radio

Läs mer på:
https://www.krisinformation. se/detta-gor-samhallet/vad-ar- en-kris/vma-sa-varnas- allmanheten

Arkiv