Hoppa till huvudinnehåll
De svenska minoritetsspråkens flaggor mot en beige bakgrund.

De svenska minoritetsspråkens flaggor. Foto: Minabibliotek.se

Tillhör du en nationell minoritet?

Medlemmar av nationella minoriteter i Flens kommun bjuds in att delta i utvecklingsarbete. Svara på vår korta enkät!

Flens kommun vill samverka med medlemmar i de nationella minoriteterna för att de rättigheter som grupperna har enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska säkras.

Därför önskar Flens kommun komma i kontakt med kommuninvånare som tillhör någon av Sveriges fem nationella minoriteter (den judiska, romska, samiska, sverigefinska och tornedalska minoriteten).

De nationella minoriteterna och deras språk – finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska – har särskild status i svensk lagstiftning. Kultur, språk och identitet inom de nationella minoriteterna ska värderas särskilt. Kommunen och andra myndigheter har skyldighet att tillgodose vissa grundläggande service för medlemmar i nationella minoriteter. Nu ska Flens kommun inleda ett arbete för att uppmärksamma de nationella minoriteterna, deras språk och kultur.

Arbetet ska, utifrån lagstiftningens ramar, grundas i de nationella minoriteternas egna intressen, förväntningar och prioriteringar. Därför är det viktigt för Flens kommun att komma i kontakt med personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna.

På grund av de smittorestriktioner som finns till följd av Covid-19, avvaktar kommunen med att bjuda in till stormöte. Istället ber vi dig som tillhör en – eller flera – av de nationella minoriteterna att besvara några frågor i denna digitala enkät. Där kan du frivilligt lämna kontaktuppgifter. Lämnar du inte kontaktuppgifter så är enkäten anonym. Vi ber dig besvara enkäten senast den 31 december 2020. Så snart som smittorisken minskat kommer Flens kommun att bjuda in till dialog för att diskutera dessa frågor.

Varmt välkomna att delta, hälsar Ann-Charlotte Munter (S), kommunstyrelsens ordförande.

Du kan använda länken nedan eller QR-koden.

Digital enkät

Om du har funderingar,  hör gärna av dig till: helen.nyberg@flen.se  eller tfn: 0157-430032.

Arkiv