Hoppa till huvudinnehåll

Total fire ban notice board

Totalt eldningsförbud i Sörmland/Fire ban throughout Södermanland county

Länsstyrelsen Södermanland meddelar att från och med idag 26 juli, klockan 14.00, råder totalt eldningsförbud i Flens kommun och hela Sörmland.

Förbudet avser eldning på samtliga platser utomhus och omfattar uppgörande av eld och grillning på alla platser, inklusive egen tomt.  Förbudet gäller från och med 26 juli 2018 till dess att annat meddelas.

Från och med idag är det totalt eldningsförbud i Flens kommun och hela Sörmland. Förbudet avser eldning på samtliga platser utomhus och omfattar uppgörande av eld och grillning på alla platser, inklusive egen tomt.

Förbudet gäller för eldning i samtliga typer av anordningar som avger värme, lågor, som kan ge gnistbildning eller på annat sätt överföra värme till eventuellt lättantändligt underlag. Även fasta och iordningställda grillplatser, engångsgrillar, fritidskök och anordningar för eld med öppen låga omfattas av eldningsförbudet.

Eldningsförbudet är en förebyggande åtgärd för att minska risken för brand i skog och mark. Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Eldningsförbudet kan komma att förlängas om brandrisken i länet är fortsatt hög och behovet av eldningsförbud prövas kontinuerligt.

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § lag (2003:768) om skydd mot olyckor.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att som en förebyggande åtgärd meddela tillfälligt eldningsförbud i Södermanlands län. Förbudet avser eldning utomhus och omfattar all uppgörande av eld och grillning i skog och mark.

Arkiv