Hoppa till huvudinnehåll
Trädstammar i början av skog med skylt för eldningsförbud

Eldningsförbud i Flens kommun

Förbudet gäller från och med 16 augusti 2020 och fram till att annat meddelas.

Förbjudet att göra upp eld i skog och mark.

  • Grillning endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser och på villatomter i alla former av grillar.
  • Förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.
  • Det är inte förbjudet att göra upp eld på din egen tomt – men räddningstjänsten rekommenderar att du inte gör det.

Vad är en iordningställd grillplats?

Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälliga grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven. Engångsgrillar får inte användas i skog och mark, eftersom de inte har samma säkerhet som en vanlig grill.

Fireban in the municipality of Flen

Fire bans are to be observed in all forests and other outdoor areas.

Examples of what is prohibited
During a fire ban you may not use combustible material such as firewood, coal, briquettes, grass, twigs or branches to light bonfires and camp fires. You may not use disposable barbecues.

You are allowed to barbecue on your own garden plot, in courtyards and yards of apartment buildings, on your allotment and at certain camp sites.

You are allowed to cook and grill on fixed grill sites, i.e. at a site that is isolated using concrete pipes or stone. There must be a wide ground area with gravel or other fire-resistant material surrounding this site.

Arkiv