Hoppa till huvudinnehåll
Järnvägsspår

Trädröjning längs med järnvägsspåret

Trafikverket kommer att genomföra trädröjning längs järnvägen som löper genom Flens kommun.

De områden som påverkas där Flens kommun är markägare är följande; Flensby 6:99, 6:96, 6:109 samt Brogetorp 3:15.

Privata markägare har av Trafikverket informerats om det stundande arbetet.

Trafikverket röjer träd längs med en lång järnvägssträcka som inte bara rör Flens kommun, därav är det inte möjligt att ange när arbetet når Flensområdet.

Själva arbetet kommer att utföras av en entreprenör som Trafikverket anlitar. Arbetet görs med röjsåg och pågår dagtid. Skogsmaskiner används inte och röjningsrester ligger i regel kvar. Trädröjning görs för att säkra spåret från att träd ska falla över det.

Iaktag försiktighet om du närmar dig ett röjningsområde.

Arkiv