Hoppa till huvudinnehåll

Trafikregleringar under Malmamarken

Under Malmamarken i Malmköping införs en hel del trafikregleringar du bör känna till om du planerar att ta bilen till marknaden eller i övrigt brukar motorfordon i köpingen.

Till helgen gör den uppskattade marknaden Malmamarken comeback efter att ha varit inställd de senaste två åren på grund av Coronapandemin.

I och med att det kommer att röra sig en stor mängd fordon i bygden har Flens kommun beslutat om en rad trafikregleringar som gäller under Malmamarken. Den främsta anledningen är att säkerställa framkomlighet för utryckningsfordon, men även för att alla andra ska kunna röra sig så enkelt och smidigt som möjligt även under dessa fordonsintensiva dagar.

Samtliga trafikregleringar träder i kraft 29 juli klockan 10.00 och upphör att gälla 31 juli klockan 19.00. Vänligen ta del av dessa för din egen och andras skull.

Enkelriktning

På de delar av Siegrothsvägen och Kungsgatan som anges i kartan får fordon endast föras i sydlig färdriktning.

Förbud att stanna eller parkera

På de delar av Förrådsgatan, Eberhards väg, Siegrothsvägen och Furugatan som anges i kartan får fordon inte stannas eller parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

Parkeringsförbud

På sydvästra sidan på Landsvägsgatan på den sträcka som anges i kartan får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

Avstängda gator

På de delar av Bjurängsvägen, Tingsgatan, Rusthållsgatan, Köpmangatan, Källargatan, Kungsgatan och Brunnsgatan som anges i kartan får fordon inte föras. Boende på Bygatan samt de som har parkering på Bygatan får framföra fordon på Rusthållsgatan.

Parkeringar för rörelsehindrade

På de parkeringar som anges i kartan vid Eberhards väg får endast sådant fordon parkeras som används för befordran av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) eller utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera.

Förbud att svänga i viss riktning

På Järnvägsgatan i korsningen med Kungsgatan får fordon inte föras västerut.

På Landsvägsgatan i korsningen med Kvarngatan får fordon inte föras österut.

Arkiv