Hoppa till huvudinnehåll
Orange vägskylt med svart text: Gatan avstängd. Välj annan väg.

Trafikstörningar i sommar

På grund av marknader, vägbyggen, idrottsevenemang och vattenledningsarbete kommer vissa vägar i kommunen att drabbas av begränsad framkomlighet i sommar. Här kan du läsa om vilka datum och platser det gäller.

Malmköping

Under Malmamarken den 28-30 juli råder begränsad framkomlighet i stora delar av centrala Malmköping. En del gator kommer helt eller delvis att stängas av för fordonstrafik. På många ställen råder också parkeringsförbud. Marknadsbesökare kommer att anvisas parkeringsplats av funktionär.

Malmköping

Vecka 33 kommer arbetena med Landsvägsgatan etapp 3 att inledas. I samband med detta kommer framkomligheten periodvis att begränsas. Sörmland vatten och avfall AB byter vatten och avloppsledningar på Landsvägsgatan och en del av de anslutande gatorna. Flens kommun bygger om gatan. Arbetet kommer att inledas på Källgatan och en etapp i taget kommer att stängas av för trafik. Information till berörda om trafikavstängning och eventuella vattenavstängningar kommer kontinuerligt under projektets gång.

Sparreholm

I samband med loppet ”Båven runt” den 5 augusti så kommer den lilla tvärgatan framför gatuköket i Sparreholm att stängas av. Avstängningen gäller från kvällen före.

Flen

Den 7 augusti kommer Sörmland vatten och avfall AB att påbörja arbeten på vattenledningsnätet på Storgatan. Arbetena rör den nya vattenledningen som dras från Katrineholm till Flen och de kommer periodvis att orsaka trafikstörningar. På Storgatan och gator runt om Storgatan kan en sträcka i taget komma att stängas av för trafik, boende kommer att beredas tillträde. Arbetena är planerade att pågå till slutet av oktober. Information om eventuell avstängning av vattnet kommer att fås av Sörmland vatten om och när det blir aktuellt.

Flen

Med anledning av idrottsarrangemanget ”Swimrun” så kommer Bolmängsgatan, Solbacksvägen och delar av Orrögatan att stängas av för fordonstrafik mellan klockan 13-15.30 den 12 augusti. För boende i eller i anslutning till Orröområdet kan framkomligheten vara begränsad. Undvik gärna bilen i området kring banan medan tävlingen pågår om det är möjligt. Är man ändå i behov av att ta sig fram med bil får man vara beredd på att vänta en stund medan någon tävlande passerar. Trafikvakter kommer att finnas i korsningarna.

Arkiv