Hoppa till huvudinnehåll
Stubbe av ihåligt nedsågat träd

Tre träd har fällts i Malmköping

Tre träd som funnits med i kommunens Trädplan och identifierats som riskträd har sågats ned i Malmköping. Detta har gjorts för att träden anses farliga.

De tre träden som sågats ned fanns längst Förrådsgatan och vid Malmköpings vårdcentral. Träden anses farliga för att de är ihåliga och för att risken för att de då bryts av, till exempel på grund av starka vindbyar, är hög. Träd som okontrollerat bryts av kan orsaka skada på både egendom och person och därför har träden fällts i förebyggande syfte.

Stubbe och stam av nedsågat träd i Malmköping Stubbe och stam av ihåligt nedsågat träd i Malmköping

Arkiv