Hoppa till huvudinnehåll

Tyck till om bostadsförsörjningen!

Kommunstyrelsen i Flens kommun uppmuntrar allmänheten att lämna synpunkter på det föreslagna bostadsförsörjningsprogrammet.

Utgångspunkten för arbetet med bostadsförsörjningen i Flens kommun ska vara att eftersträva en hållbar utveckling av bebyggelse och samhälle. Med hållbar utveckling avses såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet. Kommunen ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i tillräckligt goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Du hittar bostadsförsörjningsprogrammet nedan.

Sista dag att lämna dina synpunkter på programmet är 15 oktober och lämnas i formuläret du hittar här.

Dina synpunkter kommer att tas med i det fortsatta arbetet med Flens kommuns bostadsförsörjningsprogram.

Målsättningen är att bostadsförsörjningsprogrammet ska kunna antas av kommunfullmäktige den 6 december 2021.

Arkiv