Hoppa till huvudinnehåll
en återvinngsstation

Tyck till om förslag till ny avfallsplan

Mellan 15 december och 15 mars pågår samråd och utställning av ett nytt förslag till Avfallsplan 2023-2032. Passa på att säga din mening om planen.

Alla kommuner är skyldiga att upprätta en renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter, som ska antas av kommunfullmäktige.

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument i kommunen och ett verktyg för att långsiktigt styra avfallshanteringen i en mer miljömässigt hållbar riktning.

Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner har tagit fram en gemensam avfallsplan för perioden 2023–2032 med hjälp av Sörmland Vatten och Avfall AB.

Samråd och utställning av förslaget är en del i förankringsarbetet och förutom samråd via mejl och här på hemsidan ställs avfallsplanen ut i stadshusets reception samt på biblioteket i Flen.

Synpunkt eller frågor?

Synpunkter på planen ska lämnas in skriftligen senast 15 mars 2022 till kundservice@sormlandvatten.se alternativt lämnas till:
Sörmland Vatten och Avfall AB, Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm.

Frågor gällande avfallsplanen hänvisas till kundservice tfn: 0150–800 100.

Arkiv