Hoppa till huvudinnehåll

Vägen till Brogetorp renoveras. 

Samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun fattade 29/8 beslut om att påbörja renovering av Bo Hammarsköldsväg samt delar av Brogetorpsvägen.

Vägarna är starkt påverkade av sättningar och därför har en grundlig utredning av området genomförts och ett åtgärdsförslag upprättats. Samhällsbyggnadsnämnden ser det som nödvändigt att så snart som möjligt komma igång med arbetet för att de boende i Brogetorpsområdet ska få en väl fungerande tillfart. Under den kommande veckan (vecka 36) kommer planeringen för arbetet att slås fast och därefter kommer det att komma ut närmare information om hur arbetet påverkar området och under vilken tid det beräknas pågå.

Arkiv