Hoppa till huvudinnehåll

Vårdcentralen Centrum i Flen stänger

Den privatdrivna vårdcentralen Centrum i Flen stänger tillfälligt från 2/3. Detta efter att verksamheten inte kan bedrivas på ett patientsäkert sätt. Den landstingsdrivna vårdcentralen i Flen är förberedd på att hantera situationen som uppstått.

– Vårdcentralen Centrum har en tid haft problem att klara sitt uppdrag enligt de krav som vi ställer på dem utifrån de regler som finns för att få bedriva primärvård i Sörmland. För att ge vårdcentralen tid och möjlighet att ordna situationen har vi gemensamt bestämt att stänga verksamheten från torsdag den andra mars, säger Asghar Farahani, chef för Hälsoval Sörmland.

Vårdcentralen Centrum har cirka 6000 listade patienter. För att de ska få vård har den landstingsdrivna vårdcentralen i Flen förstärkt sina resurser.

Som patient är det också alltid möjligt att söka vård och lista sig varhelst man vill. Även på annan ort än hemkommunen om det passar bättre. En första ingång till vården är också 1177 vårdguiden via 1177.se eller genom att ringa 1177

Vårdcentralen Centrum planerar att öppna igen den 20/3.

Arkiv