Hoppa till huvudinnehåll

Världsdagen för psykisk hälsa i Flen

Den 10 oktober är världsdagen för psykisk hälsa. Vi erbjuder då ett heldagsprogram med föreläsningar, filmvisning och paneldiskussion. Välkomna att delta!

Dagsprogram 10 oktober

Plats: kostnadsfria föreläsningar via Teams.
Anmälan: anmalan@magnuswerner.se. Ange vilken/vilka föreläsningar som du önskar delta i.
Sista anmälningsdag: 8 oktober, Teamsinbjudan skickas till dig den 9 oktober.

08.00 – 08.30 En metod för bättre liv

Positiv psykologi och PERMA – en introduktion till en metod för ett bättre liv med ökad psykisk hälsa!

Professor Martin Seligman ansåg att den traditionella psykologin hade ett för ensidigt fokus på det sjukliga hos människan och utvecklade därför den positiva psykologin som utgår från människans inneboende förmågor och möjligheter till en positiv personlig utveckling. PERMA-metoden utvecklades som ett konkret verktyg och forskning visar att metoden leder till ökad psykisk hälsa. Föreläsningen lämpar sig särskilt för såväl personal som en intresserad allmänhet.

Föreläsare är Magnus Werner, som själv har använt PERMA-metoden under sin återhämtningsresa, från blivande sjukpensionär till 125% arbetsför.

10.00-11.00 Ett förlorat barn

”PANS är som att förlora ett barn som fortfarande är vid liv!”

PANS är en ovanlig symtomdiagnos med såväl psykiatriska som somatiska besvär som debuterar akut. PANS innebär akut insättande eller försämring av OCD och/eller ätstörning associerat med ångest, emotionell instabilitet, irritabilitet, regression, sensoriska och/eller motoriska avvikelser och somatiska sjukdomstecken.

Det psykiska lidandet är stort och hela familjen drabbas hårt. Kunskapen om PANS är eftersatt och många unga med PANS feldiagnosticeras, ofta med förödande resultat.

Föreläsare är Katrin Petterson, ordförande för Riksförbundet SANE. Katrin har egen erfarenhet som anhörig, då hennes son insjuknade i PANS 2013.

12.00-13.00 Jag har inte längre EIPS!

Lunchsamtal med Linda – ”jag har inte längre EIPS!”

EIPS, emotionellt instabilt personlighetssyndrom (även kallat borderline), beskriver de problem som du har om du är känslomässigt instabil, ångestfylld och har ett självdestruktivt beteendemönster. EIPS innebär ett stort psykisk lidande med förhöjd suicidrisk och dia-
gnosen betraktades tidigare som kronisk.

Under lunchsamtalet pratar Magnus Werner med Linda Andersson, som genom flera års terapi och eget hårt arbete idag inte längre uppfyller diagnoskriterierna för EIPS. Lyssna på Lindas spännande resa mot ett fungerande liv fyllt
med välmående.

14.00-15.00 Hela mitt liv har varit kaos!

”Äntligen förstår jag varför hela mitt liv varit kaos!”

Bortemot 90% av vår äldre som lever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, saknar diagnos. De har levt med en problematik som påverkat deras möjligheter till goda relationer, fungerande studier och arbetsliv, psykiskt välmående och ekonomisk stabilitet. De äldres liv har präglats av stor psykisk ohälsa och förhöjda suicidtal.

Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt Äldrelyftet har under två år mött hundratals äldre, ökat kunskapen om äldre med NPF och producerat såväl en rapport som en antologi. Projektet har visat att en diagnos och förklaringsmodell kan ge den äldre möjlighet att lägga livet till rätta, för att kunna skapa en värdig ålderdom med ökad psykisk hälsa.

Detta är en viktig föreläsning för personal som arbetar med äldre, äldre och anhöriga.

Föreläsare är Äldrelyftets projektledare Annika von Schmalensée och deltagare i projektet. Läs mer om projektet: attention.se/om-oss/vara-projekt/aldrelyftet

Kvällsprogram 10 oktober

Plats: Sagabiografen, Stadshusgatan 7, Flen.
Anmälan: föranmälan krävs inte. Kostnadsfritt.
Pauser: kaffe och tilltugg erbjuds kostnadsfritt.
Begränsat antal platser: 138, kom i tid!

15.00 – 17.00 Filmvisning

Filmen Flickan, mamman och demonerna

Dramatikern Suzanne Osten tar avstamp i sin egen uppväxt och berättar en lika färgstark som gripande film om ett barns kärlek och lojalitet till sin förälder.

”I en lägenhet låser Siri, en ensamstående och psykotisk mamma, in sig själv tillsammans med sin dotter Ti. Här är det nämligen demonerna som styr. Ti kan höra mamman när hon pratar med demonerna, hon ser mammans förändrade och slutna ansikte. Men demonerna som mamman talar med kan Ti vare sig höra eller se. Situationen blir farlig när demonerna tar över hela Siris värld. Livsfarlig, faktiskt. Siri är inte Siri längre. Det är som att hon själv har förvandlats till en demon. Så för att överleva tar Ti till sin fantasi och beslutar sig för att besegra mammans demoner.”

17.30 – 18.30 Psykossjukdomar

I egna fotspår…

Cecilia Jalder Björkbacka fick diagnosen schizoaffektivt syndrom i vuxen ålder, efter perioder av både depressioner och manier. När hon utbildade sig till sjuksköterska eskalerade hennes mående ytterligare. Hjälp! Panik! Skulle det någonsin bli bättre? Hör henne berätta om sin kamp för en ljusare framtid!

Umka Zurkhaeva är legitimerad sjuksköterska och ordförande för Västmanlands intresseförening för psykotiskt sjuka –
VIP Västmanland. Umka kommer att berätta om sina yrkesmässiga erfarenheter av psykossjukdomar.

18.45 – 19.45 Ätstörningar

”Det går att bli frisk och fri från en ätstörning!”

En ätstörning får allvarliga konsekvenser för den ätstördes liv, för familj och vänner, och leder till ett stort psykiskt lidande med risk för fysisk sjukdom. I värsta fall är ätstörningen dödlig. Katarina Tomczyk och Eva Lindahl, från föreningen Frisk & Fri i Eskilstuna, berättar om ätstörningar utifrån både den drabbades och den anhöriges perspektiv.

Hur kan man upptäcka, bemöta och förebygga ätstörningar?

20.00 Paneldiskussion

Paneldiskussion och frågestund

Kvällens föreläsare och inbjudna gäster diskuterar kvällens tema och publiken kan ställa frågor.

Se programmet i sin helhet nedan.

Arkiv