Hoppa till huvudinnehåll
Bild på badplats i Malmköping, Hosjön

Vett & etikett i sommar-Flen

För allas säkerhet och trevnad på kommunens badplatser och andra attraktiva platser är det för dig som besökare en del att tänka på och ta hänsyn till för att bidra till att alla får en lustfylld upplevelse av sitt besök.

Grillnings- och eldningsinformation
Något generellt eldningsförbud finns inte i Flens kommun förutom i tätbebyggda (detaljplanerade) områden. Där får eldning ske endast i förväg anordnade grillplatser eller egna grillar.
Oavsett ska man vara försiktig vid grillning, om man tänder en eld eller grill är man ansvarig för att man ska kunna släcka den om något händer. Grillning på marken ute i skog och mark ska man undvika men om det måste ske så ska man ha god tillgång på vatten för att släcka ordentligt och väta ner marken grundligt.

Beroende på väder och värme kan eldningsförbud utfärdas och då meddelas detta via kommunens hemsida, sociala medier eller kommunens kontaktcenter. Dock gäller eldningsförbud på samtliga badplatser. Grillning på badplatserna får endast ske vid fasta grillplatser anordnade och tillhandahållna av Flens kommun. Dessa finns på ett antal platser förutom badplatserna, Gårdsjön och elljusspåret i Flen, äventyrsbanan i Hälleforsnäs, Bogårds Udde och familjeparken i Sparreholm. Fler grillplatser är på gång under året.

Rökförbud och hundförbud
Sedan några år tillbaka gäller en ny tobakslag avseende rökning på offentliga platser. Något år efter att den nya lagen trädde i kraft införde Flens kommun rökförbud på de åtta kommunala badplatserna.
Det är inte tillåtet att ta med sig hund på de kommunala baden. Särskilt utpekade hundbad finns på Orrestaö i Flen, vid Hosjön i Malmköping och på Hästön i Sparreholm. Människor och djur ska inte bada i samma vatten och det finns både allergiker samt de som är rädda för hundar. Förbudet gäller inte för ledarhund, service- och signalhund eller för polishund i tjänst.

Båtförtöjning
Det är förbjudet att angöra brygga och strand inom de kommunala badplatserna. Detta gäller alla typer av båtar och andra motordrivna vattenfarkoster. Inom badplatsområdet får inte heller vattenskoter sjösättas eller framföras. Från och med 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter. För att kunna utbilda sig och få köra vattenskoter krävs det även att du har fyllt 15 år.

Husvagnar/släpvagnar
Du som äger, lånar eller hyr en husvagn eller annan typ av släpvagn, eller får besök av någon som kommer med släp eller husvagn, bör tänka på att frånkopplad släpvagn inte får stå på kommunal gata över natten.
Det innebär till exempel att du inte kan ställa upp din husvagn eller ditt släp och koppla från den på gatan, för att låta gäster bo i den om du saknar uppställningsplats inom din egen fastighet. Du riskerar att få en felparkeringsavgift och om rättelse inte vidtas riskerar du att få ditt släpfordon bortforslat.

Med påkopplat släp får du stå 24 timmar, om det inte är tidsbegränsad parkering, när du parkerar på gatan eller annan offentlig parkering.

Gång- och cykelvägar
När du går och cyklar finns det några grundtankar för att det ska bli enklare och säkrare för alla. Tänk på att inte gå eller cykla i bredd om du får möte eller om någon vill passera dig.
Gångtrafikanter och cyklister ska visa hänsyn till andra trafikanter och när du passerar korsande trafik ska du vara uppmärksam och söka ögonkontakt med andra trafikanter för att undvika olyckor.

Om det finns en gång- och cykelbana och hastigheten är 50 km/h eller högre ska du inte cykla på körbanan utan använda gång- och cykelvägen i stället. Du får dock cykla på vägen om det är lämpligare med hänsyn till din fortsatta resa och du har fyllt 15 år.
Barn upp till 8 år får cykla på trottoar om det saknas cykelbana. Även här gäller att visa hänsyn till andra trafikanter.

Ta även del av denna information i Flens kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Arkiv