Hoppa till huvudinnehåll
Del av roll-up med text: Är kultur besöksnäring

Vi deltar på Folk och kultur

Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige 7-10 februari i Eskilstuna.

Folk och Kultur är en plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin och landets 21 regioner. En mötesplats för diskussion och nytänkande som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.

Flens kommun deltar i samarbete med de andra sörmländska kommuner. Syftet är bland annat att samla in åsikter om kultur som näring och att ta reda på möjligheter och hinder som aktiv kulturaktör, med mera.

Under eventet har det samtalats om hur kulturområdet definieras, om finansieringsfrågor, behovet av kultur och mycket mer.

– Dessa dagar som så tydligt belyser politikens roll och kulturens värde för samhällsutveckling och individer är otroligt viktiga och jag ser redan fram mot nästa års konvent, säger Inger Zetterström Karlsson, enhetschef för kulturfrågor i Flens kommun.

Läs mer om konventet på: Folk & kultur.se

Arkiv