Hoppa till huvudinnehåll
Två vildsvin på en gräsäng

Vildsvin i tätbebyggda områden

Tips på hur du undviker att vildsvin tar sig in på din eller din grannes tomt.

  • Placera fågelbord eller mat högt upp. Gärna långt ifrån fastigheter eller bruksytor. Detta gäller också kompostutrymmen.
  • Använd kompostkärl med bra förslutning/lock före öppen kompost.
  • Rensa upp fallfrukt.
  • Skräm vildsvinen, helst innan de vant sig vid din närvaro.
  • Sätt upp ett stängsel, gärna ett elstängsel, men ett vanligt villastängsel funkar också bra. Det går även att sätta upp ett vitt snöre 20 till 25 cm ovanför markytan vilket lurar vildsvinen att tro det är ett stängsel.

Tipsen kommer från erfarna jägare och Länsstyrelsen.

Vildsvin kan upplevas som skrämmande men är skygga. De tillfällen de inte går undan för människor är om vinden ligger så att de inte får vittring av människan.

Har du frågor om vildsvin, kontakta kommunjägaren Björn Granquist.

bjorn.granquist@hotmail.com

Arkiv