Hoppa till huvudinnehåll
Bild på familj på fyra

Vill du göra en insats för ett barn?

Familjer kan ha det jobbigt på olika sätt under en kortare eller längre period. Då kan det vara nödvändigt att få stöd av en annan familj. Påfrestningarna i familjen kan till exempel handla om att familjen saknar eget socialt nätverk eller att barnet mår dåligt och behöver komma hemifrån ibland.

Vem som helst som har det jobbigt har rätt att ansöka om att få en kontaktfamilj. Om barnet har rätt till insatser genom LSS kallas insatsen för stödfamilj.

Att vara stödfamilj

Ett uppdrag inom LSS kan ibland innebära en större utmaning för familjen som tar emot ett barn, samtidigt som uppdraget kan vara väldigt givande.

För uppdrag som stödfamilj ser vi gärna att du/ni har erfarenhet eller kunskap om NPF eller andra funktionsvariationer.

Du/ni behöver ha tid och möjlighet att ta emot barnet i ert egna hem. Det är inte alltid nödvändigt att ni har ett eget rum för barnet men det behöver finnas utrymme för barnet i ert hem.

Hur gör jag för att hjälpa?

Om du/ni har tid, energi och engagemang för ett uppdrag så kontakta Familjehemsgruppen i Flen! Vi nås genom 0157-43 00 00 (vxl) eller på familjehem@flen.se

Arkiv