Hoppa till huvudinnehåll
Fontän i Orrhammaren - solnedgång

Vill du veta mer om den nya Kulturplanen?

Nu bjuder kulturberedningen in till ett informationsmöte om det konkreta förslag till kulturplan som har arbetats fram. 14 mars kl. 18.30, Skjortans café i Flen.

När: Tisdagen den 14 mars

Tid: 18:30-19:30

Var: Café Skjortan

Inbjudan

För arbetet med att utveckla kulturlivet i Flens kommun tillsatte kommunfullmäktige 2016 en parlamentarisk fullmäktigeberedning med representation från samtliga partier som ingår i Flens kommunfullmäktige. Beredningen fick uppdraget att se över kulturens inriktning i kommunen samt utarbeta och lägga fram ett konkret förslag till en kulturplan senast i juni 2017.

Nu är det dags för kulturberedningen att lämna över kulturplanen till nämnderna för yttrande. Den 15 juni behandlar kommunfullmäktige förslaget.

Ett viktigt underlag i arbetet med kulturplanen har varit resultatet från de dialoger som beredningen har haft med kommuninvånare och föreningsliv. Kommunfullmäktige har haft en workshop om kulturens betydelse för Flens kommun och en tjänstemannagrupp har varit knutna till beredningens arbete.

Nu bjuder kulturberedningen in till ett informationsmöte om det konkreta förslag till kulturplan som har arbetats fram. Syftet är att ge kommuninvånare, föreningsliv och andra intressenter återkoppling kring hur bland annat genomförda dialoger och workshops legat till grund för förslaget.

Välkomna!/Kulturberedningen

Arkiv