I Flens kommun – Sörmlands hjärta – lever och verkar nästan 16 500 människor. Den till ytan stora kommunen är beläget mitt i Sörmland med närhet till allt - den vackra sörmländska naturen på pendlingsavstånd till Stockholm och andra större städer.

Kommunen består av åtta orter med sin alldeles unika särprägel. Flen, Malmköping och Hälleforsnäs är de tre största. Här finns också Mellösa, Sparreholm, Skebokvarn, Bettna och Vadsbro. I Flens kommun bor man länge – kommunen har en åldrande befolkning men satsar såklart även på de yngre och familjer, de senaste åren har bland annat en unik F-3 skola samt en ny stor förskola byggts i centralorten.

I Flen finns det bästa av det mesta; Sveriges största glassfabrik, ostar från Jürss och prisbelönt vinproduktion. Dessutom ett näringsliv med små och mellanstora tjänste- och industriföretag. Tillverkning, bygg och jordbruk är de största privata näringarna med besöksnäringen på stark frammarsch. Kommunen är den största arbetsgivaren med sina 1 900 anställda. Flen är en pendlarkommun – många reser till och från jobbet.

Sedan 1970-talet har Flen varit en mottagningskommun för flyktingar och här finns idag Migrationsverket. Det stora antalet nyanlända innebär en del utmaningar men det skapar också stort engagemang bland alla invånare för sammanhållning och gemenskap. Här jobbar vi för ett Flen för alla.

Föreningslivet är starkt här, liksom de ideella krafterna hos invånarna. Detta märks extra mycket på sommaren, när landsbygden med ett starkt bygdeengagemang lever upp. Då fördubblas nästan befolkningen i kommunen när fritidshusägarna anländer. Här kan du bada i någon av kommunens alla 170 sjöar, eller paddla i vackra Båven.

Flens kommun skapar ett myller av intryck. Här finns gamla bruksorter, en mängd slott och herresäten, lantbruk, en liten köping med stolta militärtraditioner, en prisbelönad camping och marknadskvällar. Hela Flensbygden sjuder av kreativitet, hantverkartraditioner och odlarglädje. I Flen bor numera också fler hästar än kor, och här trivs också ett flertal konstnärer. I Flen har också före detta statsministern Göran Persson valt att bosätta sig.

Vid ett av Kungens slott, Stenhammar slott, har Kungen upplåtit mark för odlingslotter. Ett av många integrationsprojekt i kommunen som syftar till att skapa ett Flen för alla.

Välkommen till Flen – Sörmlands hjärta!