Hoppa till huvudinnehåll

Afrikansk svinpest – informationssida

På den här sidan hittar du mer information om afrikansk svinpest och hur du som privatperson, jägare och djurhållare av tamgris bör förhålla dig till den upptäckta smittan.

Afrikansk svinpest har konstaterats i prov från flera vildsvin i Västmanlands län. Det är en allvarlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar, men inte människor. Jordbruksverket har infört en så kallad smittad zon utifrån platsen där de smittade vildsvinen hittades.

Flens kommun samverkar internt och externt för att följa händelseutvecklingen. På denna sida kommer uppdaterad information att publiceras fortlöpande.

23-09-11 — Förebyggande åtgärder från Jordbruksverket

Måndagen den 11 september fattade Jordbruks­verket beslut om att alla tam­grisar i den smittade zonen ska avlivas. Det handlar om ett 50-tal grisar fördelade på fem gårdar. Berörda djurägare har fått information om beslutet och de kommer att kompenseras ekonomiskt. Att avliva grisarna är en före­byggande åtgärd. Ju färre grisar som finns i området desto större är möjligheten att begränsa och bekämpa smittan. Andra länder som har lyckats bli av med smittan har gjort på samma sätt, till exempel Belgien. Det är en väl beprövad metod. Det är inte tillåtet att föra in nya grisar i den smittade zonen.

Vad allmänheten kan göra

  • Släng matrester i soporna
  • Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar
  • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns
  • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i
  • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Rapportera döda vildsvin

Om du hittar sjuka och döda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA). Det gäller oavsett var du bor i Sverige. Om du har tamgrisar som blir sjuka och dör ska du genast kontakta din veterinär.

Här rapporterar du in sjuka eller döda vilda djur (sva.se)

Vad kan du som jägare göra?

Viltsamordnare på Länsstyrelsen uppmanar jägare i Södermanland att i dagsläget fortsätta jaga vildsvin som vanligt, gärna i områden där man vet att stora grupper rör sig. Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner, och förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.

Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat land.

Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat land.
Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dessa.

Frågor och svar om afrikansk svinpest

Varför är det viktigt att snabbt minska smittspridningen av afrikansk svinpest?

Det är viktigt att minska smittspridningen eftersom afrikansk svinpest är en mycket smittsam sjukdom som drabbar både vildsvin och tamgrisar. Sjukdomen innebär ett stort lidande för de smittade djuren. Dödligheten är också hög bland smittade grisar vilket innebär stora ekonomiska konsekvenser samt kan få stor påverkan på vår livsmedelsproduktion. Eftersom sjukdomen är så smittsam så finns det regler inom EU som styr hur drabbade länder ska hantera ett utbrott. Sjukdomen drabbar inte människor.
Källa: Jordbruksverket

Kommer den smittade zonen att spärras av eller stängslas in?

Jordbruksverket kommer troligen att stängsla in den smittade zonen när det är bättre fastställt hur utbredd smittan är.
Källa: Jordbruksverket

Kommer det att bli aktuellt att skjuta av alla vildsvin i området kring Fagersta?

Ja, så snart vi har mer information om var smittan finns, vi har hunnit planera en jaktinsats och bedömer att det är lämpligt att inleda jakt.
Källa: Jordbruksverket

Måste jag tömma min frysbox på vildsvinskött från området? 

Det är ingen fara för människor att äta köttet men rester av kött och ben måste hanteras på ett säkert sätt genom att läggas i soporna. Rester av kött och ben får inte hanteras så att det hamnar i naturen där eventuell smitta kan spridas vidare.
Källa: Jordbruksverket

 

Vad tar död på viruset om man kan ha fått det på kläder, skor eller jaktutrustning?

Du ska rengöra kläder och utrustning. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner, och förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.
Källa: Jordbruksverket

Kan även hantering av annat viltkött från området, som fällts innan restriktionerna, vara riskabelt att hantera?

Nej, smittan kan bara finnas i vildsvinskött.
Källa: Jordbruksverket

Om jag kör bil, lastbil, cykel eller går på vägarna i de delar av området som inte är avspärrade – kan jag få med mig smitta? 
Det är tillåtet att använda de anlagda vägarna i området för att till exempel köra bil, cykla eller promenera.

Vad händer om jag inte följer restriktionerna utan rör mig i restriktionszonen – riskerar jag att få något straff?

Den som medvetet bryter mot restriktionerna kan dömas till böter eller fängelse.
Källa: Jordbruksverket

Vad gäller om jag tränar eller rider hästar i området? Är vägar och banor okej att använda?
Ja, anlagda vägar och ridbanor får användas.
Källa: Jordbruksverket

Hur länge kommer det att vara förbjudet att jaga älg, rådjur och annat vilt i området? Hur ser ni på konsekvenserna av det?
I nuläget är det oklart hur länge det kommer att vara förbjudet. Länsstyrelsen kommer sannolikt i ett senare skede kunna tillåta vissa typer av jakt för att minimera skador på skog och gröda. Källa: Jordbruksverket

Information in other languages

Här finns kort information på andra språk: Tigrinja, somaliska och arabiska

ኣፍሪቃዊ ሕማም ሓሰማ።
ኣብ ፋገርሽታ ዝሞተ ናይ በረኻ ሓሰማ መርመራ ምስ ተገበረሉ ኣፍሪቃዊ ሕማም ሓሰማ ተረኺብዎ። እዚ ሕማም እዚ ከቢድ ቫይረስ ሕማም ኮይኑ ንሓሰማ በረኻን ሓሰማታትን ኢዩ ዘጥቅዕ።ንሰባት ኮነ ንኻልኦት እንስታትን ግን ኣይጥቅዕን ኢዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ስጋብ ሕጂ ብኸመይ ናይ ሽወደን ተላቢዑ ንጹር ኣይኮነን ዘሎ። መላእ ፋገርሽታ ኣብ ዝተላበዐት ዞባ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ኢያ ዘላ እዚ ማለት ከኣ ኣብ ጫካ ምህላው ወይ ምኻድ ክልኩል ኢዩ ማለት ኢዩ።

 

Somaliska
Qandhada Doonfaarka ee Afrika
Qandhada doonfaarka ee afrika wuxuu ku dhacaa qaasatan doofarada iyo doofaarada doorka joogo.

Caadi ahaaan kuma dhaco dadka iyo xaywaanada kale. Cudurka faafidiisa wali ma joogsan lamana oga siduu ku yimid cudurka.

Fagersta ayey noqotay meesha laga helo cudurka. Sidaas awgeed waxaa laga mamnuucay ilagu socdo keymaha ama duurka.

Arabiska
حُمى الخنازير الأفريقية
تم اكتشاف حُمى الخنازير الأفريقية في عيّنة من خنزير بري في مدينة فاغيشتا .

حُمى الخنازير الأفريقية مرض فيروسي خطير يصيب الخنازير البرية والخنازير المُدجّنة، لكنه لا يصيب الإنسان أو الحيوانات الأخرى.

ليس من الواضح حالياً كيف جاءت العدوى إلى السويد.

إن منطقة فاغشتا بأكملها هي منطقة مُصابة بالعدوى، مما يعني أنه يُمنع التواجد في الغابة.

På Statens veterinärmedicinska anstalt hittar du en karta över det område som är smittat i dagsläget.

Har du frågor? Vänd dig till Jordbruksverket