Hoppa till huvudinnehåll
Torg i centrala Flen med människor

Kommunens ekonomi

Här samlar vi information om kommunens ekonomi och styrning.

Det finns bland annat information om kommunens mål och budget, bokslut, årsredovisning och annat om kommunens ekonomi. Du hittar även information om upphandlingar och stiftelser. På de här sidorna kan du få svar på många frågor kring kommunens ekonomi.

Syftet med kommunal verksamhet skiljer sig från syftet med privat företagande. När det gäller privat verksamhet är vinsten målet medan kommunernas syfte är att bedriva verksamhet.

Enligt kommunallagen ska kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det finns ett lagstadgat balanskrav som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna.

En grundprincip är att en generation inte ska förbruka vad en tidigare generation skapat och kostnaderna får inte övervältras på kommande generationer utan varje generation skall bära sina kostnader.

Kontakt

Ekonomichef
Jeanette Lijesnic

Telefon
0157-43 01 20

Besöksadress
Sveavägen 1, Flen


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jeanette Lijesnic

Ekonomichef

0157-43 01 20