blågröna grafer på rutat papper och en röd penna

Strategisk plan med budget

Strategisk plan med budget är ett av kommunens viktigaste styrinstrument. Budgeten är utgångspunkten som alla nämnder och styrelser har att förhålla sig till. I den strategiska planen har kommunfullmäktige satt upp strategiska, men även konkreta mål för verksamheterna att arbeta efter.  Under året följs ekonomin och verksamheten upp i en delårsrapport, per den sista augusti och året avslutas med ett bokslut som redovisas i en årsredovisning.

Varje år planerar kommunen sin budget för kommande år och här nedan kan du ta del av kommunens övergripande strategiska plan med budget.

 

 

 

 

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Ulrika Eriksson

Budgetstrateg

0157 - 43 01 23

Jeanette Lijesnic

Ekonomichef

0157-43 01 20