Hoppa till huvudinnehåll
blågröna grafer på rutat papper och en röd penna

Strategisk plan med budget

Strategisk plan med budget är ett av kommunens viktigaste styrinstrument. Budgeten är utgångspunkten som alla nämnder och styrelser har att förhålla sig till. I den strategiska planen har kommunfullmäktige ringat in ett antal strategiska områden med mål och uppdrag för kommunkoncernens bolag och verksamheter att arbeta efter.  Under året följs ekonomin och verksamheten upp i två delårsrapporter, en per den sista april och en per den sista augusti. Året avslutas med ett bokslut som redovisas i en årsredovisning.

Varje år planerar kommunen sin budget för kommande år och här nedan kan du ta del av kommunens övergripande strategiska plan med budget.

 

 

 

 

 


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jeanette Lijesnic

Ekonomichef

0157-43 01 20

Jonas Andersson

Verksamhetscontroller

0157 - 43 01 29