Hoppa till huvudinnehåll
blågröna grafer på rutat papper och en röd penna

Strategisk plan med budget

Strategisk plan med budget är ett av kommunens viktigaste styrinstrument. Budgeten är utgångspunkten som alla nämnder och styrelser har att förhålla sig till. I den strategiska planen har kommunfullmäktige ringat in ett antal strategiska områden med mål och uppdrag för kommunkoncernens bolag och verksamheter att arbeta efter.  Under året följs ekonomin och verksamheten upp i två delårsrapporter, en per den sista april och en per den sista augusti. Året avslutas med ett bokslut som redovisas i en årsredovisning.

Varje år planerar kommunen sin budget för kommande år och här nedan kan du ta del av kommunens övergripande strategiska plan med budget.

Den översta är den senaste som gäller, det har alltså inte blivit något fel trots att titlarna är desamma. Det har bestämts att den strategiska planen ska ligga fast för åren 2020-2023 och att det bara är budgeten som ändras. I den översta återfinns budget 2022, i den mittersta budget 2021 osv.

 

 

 

 

 

 


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jeanette Lijesnic

Ekonomichef

0157-43 01 20